artykuł nr 1

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 19 marca 2021 r. o znaku: WOOŚ.420.28.2020.JCh.3 dotyczące postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 25 maja 2018 r., Nr 34/2018 znak: WOOŚ.420.71.2018.JCh.10 wydanej dla przedsięwzięcia pn.: "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo - odcinek realizacyjny - granica województw śląskie/łódzkie - Zduńska Wola Karsznice"