artykuł nr 1

Zarządzenie Nr ZW.0050.29.2023 Wójta Gminy Popów z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy Popów.