artykuł nr 1

Zarządzenie Nr ZW.0050.30.2023 Wójta Gminy Popów z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Popów.

Dostępne kategorie:
2015
2019
2020
2021
2022
2023