artykuł nr 1

Zarządzenie Nr ZW.0050.109.2023 Wójta Gminy Popów z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Popów.