artykuł nr 1

Zarządzenie Nr ZW.0050.122.2023 Wójta Gminy Popów z dnia 11 września 2023 roku w sprawie ustalania zasad najmu i użyczenia części nieruchomości oraz pomieszczeń, wyposażenia, a także umieszczenia reklam w przedszkolach, szkołach i placówkach, w tym hali Sportowej w Popowie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Popów oraz zasad sporządzania umów.