artykuł, nr 1

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 07.09 do 28.09.2020

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2020-10-20