artykuł nr 1

Uchwała Nr 57/IX/2003 z dnia 28.08.2003 r

Uchwała w sprawie: uchylenia uchwałhy Nr 54/VIII/2003 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2003 r w sprawie upoważnienia Wójta Gminy w Popowie do powoływania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC20 KB