artykuł nr 1

Uchwała Nr 27/IV/2007

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 15 lutego 2007 r w sprawie: ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Popów, dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w 2007 roku.

Załączniki:
Treść uchwały54 KB