artykuł nr 1

Uchwała Nr 78/XII/2007

UCHWAŁA Nr 78 /XII / 2007

Rady Gminy Popów

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie : z

mian w budżecie Gminy Popów
Załączniki:
Załącznik45 KB