artykuł nr 1

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rębielice Królewskie w gminie Popów