artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 237/XXXVII/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Popów w 2022 roku