artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 243/XXXIX/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.