artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 311/LIII/2023 RADY GMINY POPÓW z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Popów na lata 2023 - 2027