artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 314/LIII/2023 RADY GMINY POPÓW z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023