artykuł nr 1

Projekt uchwały RADY GMINY POPÓW z dnia 6 września 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2023 - 2030.