artykuł nr 1

Uchwała RIO o możliwości sfinansowania deficytu