artykuł nr 1

Zarządzenie Nr ZW.0050.120.2023 Wójta Gminy Popów z dnia 11 września 2023 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.