artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 euro - Modrernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Popów- termin składania ofert 21.06.2007 - UNIEWAŻNIONY

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie MODERNIZACJI OSWIETLENIA DRROGOWEGO NA TERENIE GMINY POPÓW.

Kody CPV: 45.31.61.10-9

Termin wykonania 31.08.2007

W DNIU 19.06.2007 R - POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE