artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony - Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Popów- termin składania ofert 16.07.2007

Przedmiotem zamówienia jest

 MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY POPÓW

Kod PCV: 45.31.61.10-9

 

Termin realizacji: 17.09.2007

Treść ogłoszenia http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/bzp/pokaz?recordId=918374