artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony - Projekt budowlany przebudowy skrzyżowania drogi wojewodzkiej 491 Częstochowa-Działoszyn z drogą powiatową S2066 Popów-Wąsosz na rondo w msc. Popów.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Projektu budowlanego przebudowy skrzyżowania drogi wojewodzkiej 491 Częstochowa-Działoszyn z drogą powiatową S2066 Popów-Wąsosz na rondo w msc. Popów.

Kody CPV: 74.23.22.00-6

Termin wykonania 31.12.2007 r.

Treść ogłoszenia: http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/bzp/pokaz?recordId=955700