artykuł nr 1

Sporządzenie aktu urodzenia

Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są :

  1. ojciec, matka
  2. lekarz lub położna
  3. szpital lub zakład, jeżeli urodzenie nastąpiło w szpitalu lub innym zakładzie.

Dokumenty od wnioskodawcy:

  1. Zaświadczenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza lub zakład służby zdrowia
  2. Dowody osobiste rodziców dziecka
  3. W przypadku gdy związek małżeński nie został zawarty w miejscu sporządzenia aktu urodzenia dziecka należy przedłożyć odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka , gdy akt urodzenia sporządza matka dziecka będąca po rozwodzie dołącza odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.
  4. W przypadku rejestracji dziecka urodzonego przez pannę należy dołączyć odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka.
  5. Podanie o wydanie odpisów aktu urodzenia dziecka / 3 egz wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu urodzenia.

Rejestracja urodzenia dziecka nie podlega opłacie skarbowej