artykuł nr 16

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej z dnia 22 października 2018 r.

artykuł nr 17

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. księgowości podatkowej od środków transportowych.

artykuł nr 18

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. budownictwa i pozyskiwania środków zewnętrznych

artykuł nr 19

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. księgowości podatkowej

artykuł nr 20

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Popowie.