artykuł nr 46

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY POPÓW ZA 2016 ROK

artykuł nr 47

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACHznak WOOŚ.4207.24.2017.EJ.8 z dnia 21 kwietnia 2017 roku

artykuł nr 48

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

artykuł nr 49

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzeniu eksploatacji złoża wapieni jurajskich Rębielice Królewskie 1 w kat. C1 w miejscowości Rębielice Królewskie, Gmina Popów”

artykuł nr 50

WYNIKI BADAŃ JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA Z UJĘCIA W RĘBIELICACH KRÓLEWSKICH

Dostępne kategorie:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013