artykuł nr 1

Zarządzenie Nr ZW.0050.189.2022 Wójta Gminy Popów z dnia 30 grudnia 2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu logo i sloganu Gminy Popów oraz powołania Komisji Konkursowej

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr ZW.0050.186.2022 Wójta Gminy Popów z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr ZW.0050.185.2022 Wójta Gminy Popów z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Popów.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr ZW.0050.184.2022 Wójta Gminy Popów z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr ZW.0050.183.2022 Wójta Gminy Popów z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie do prowadzenia postępowań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych

Dostępne kategorie:
2015
2019
2020
2021
2022
2023
2024