artykuł nr 1

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 07.09 do 28.09.2020

artykuł nr 2

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów

Załączniki:
Mapa StudiumMB
StudiumMB
artykuł nr 3

Plan Zagospodarowania Przestrzennego - tekst projektu

Tekst projektu Planu Zagospodarowania Przestzennego w załączniku
Załączniki:
Projekt tekstu Planu355 KB
artykuł nr 4

ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu (Plan Zagospodarowania Przestrzennego - projekt)

Załączniki:
treść ogłoszenia22 KB
artykuł nr 5

Plan Zagospodarowania Przestrzennego - projekt