artykuł nr 1

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Popów w rejonie ulic Wieluńskiej i Pajęczańskiej w Gminie Popów

artykuł nr 2

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Rębielice Królewskie w gminie Popów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

artykuł nr 3

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Kamieńszczyzna w gminie Popów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

artykuł nr 4

Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Zawady w gminie Popów, wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 14 maja 2021 r. do 7 czerwca 2021 r.

artykuł nr 5

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów - obowiązujące od dnia 13 stycznia 2021 r.