artykuł nr 1

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Rębielice Królewskie w gminie Popów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

artykuł nr 2

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Kamieńszczyzna w gminie Popów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

artykuł nr 3

Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Zawady w gminie Popów, wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 14 maja 2021 r. do 7 czerwca 2021 r.

artykuł nr 4

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów - obowiązujące od dnia 13 stycznia 2021 r.

artykuł, nr 5

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 07.09 do 28.09.2020

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2020-10-20