artykuł nr 1

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów - obowiązujące od dnia 13 stycznia 2021 r.

artykuł, nr 2

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 07.09 do 28.09.2020

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2020-10-20

artykuł nr 3

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów obowiązujące przed dniem 13 stycznia 2021 r.

Załączniki:
Mapa StudiumMB
StudiumMB
artykuł, nr 4

Plan Zagospodarowania Przestrzennego - tekst projektu

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2008-08-05

artykuł, nr 5

ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu (Plan Zagospodarowania Przestrzennego - projekt)

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2008-08-05