artykuł nr 1

Uchwała Nr 109/XVIII/2004 z dnia 29.06.2004 r

Uchwała w sprawie: opinii dotyczącej przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez likwidację poradni stomatologicznych usytuowanych w jednostkach ZOZ.
Załączniki:
Załącznik20 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 108/XVIII/2004 z dnia 29.06.2004

Uchwała w sprawie: opiniidotyczącej przekształcenia Zespołu Szpitali Miejskich z siedzibą przy ul. Mirowskiej Nr 15 w Częstochowiepolegającej na likwidacji Oddziału Otolaryngologii Miejskiego Szpitala im. dr Ludwika Rydgiera
Załączniki:
Załącznik21 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 107/XVIII/2004 z dnia 29.06.2004 r

Uchwała w sprawie: przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
artykuł nr 4

Uchwała Nr 106/XVIII/2004 z dnia 29.06.2004 r

Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 90/XIV/2004 z dnia 26 lutego 2004 r
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC60 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 105/XVIII/2004 z dnia 29.06.2004 r

Uchwała w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Zawadach oznaczonej jako działka 899/11 o pow. 292m2
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC20 KB