artykuł nr 16

Uchwała Nr 10/II/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 6.12.2006 r w sprawie: podatku od środków transportowych
Załączniki:
Treść uchwały51 KB
artykuł nr 17

Uchwała Nr 9/II/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 6.12.2006 r w sprawie: podatku od nieruchomości
Załączniki:
Treść uchwały31 KB
artykuł nr 18

Uchwała Nr 6/I/2006

Uchała Rady Gminy Popów z dnia 27.11.2006 r w sprawie: diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym gminy Popów.
Załączniki:
Treść uchwały23 KB
artykuł nr 19

Uchwała Nr 5/I/2006

Uchała Rady Gminy Popów z dnia 27.11.2006 r w sprawie: diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Popów
Załączniki:
Treść uchwały22 KB
artykuł nr 20

Uchwła Nr 4/I/2006

Uchała Rady Gminy Popów z dnia 27.11.2006 r w sprawie: powołania Komisji Gospodarczej, Oświaty i Zdrowia
Załączniki:
Treść uchwały23 KB