artykuł nr 1

Uchwała Nr 81/XII/2007

UCHWAŁA NR 81 /XII/2007

Rady Gminy Popów

Z dnia 28 grudnia 2007 roku

 

W sprawie: planu pracy rady gminy i komisji rady gminy na 2008 r

Załączniki:
Załącznik28 KB
Załącznik20 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 80/XII/2007

 

  Uc h w a ł a Nr 80/XII/2007

Rady Gminy Popów z dnia 28 grudnia 2007 r.


W sprawie: ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Popów, dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w 2008 roku.

Załączniki:
Załącznik21 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 79/XII/2007

UCHWAŁA Nr 79/XII/2007

Rady Gminy Popów

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii i

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na 2008 rok

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
Załącznik21 B
artykuł nr 4

Uchwała Nr 78/XII/2007

UCHWAŁA Nr 78 /XII / 2007

Rady Gminy Popów

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie : z

mian w budżecie Gminy Popów
Załączniki:
Załącznik45 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 77/XII/2007

UCHWAŁA Nr 77 / XII / 2007

Rady Gminy Popów

 

z dnia 28 grudnia 2007 roku

 

w sprawie : zmian w planie

wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
Załączniki:
Załącznik32 KB