artykuł nr 56

Uchwała Nr 26/IV/2007

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 15 lutego 2007 r w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Załączniki:
Treść uchwały20 KB