artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE Nr ZW 0050.129.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 7 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popów na lata 2019 - 2022 z perspektywą do 2027 roku

Załączniki:
Treść zarządzenia95 KB
artykuł nr 2

FORMULARZ KONSULTACYJNY

artykuł nr 3

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Popów na lata 2019 - 2022 z perspektywą na 2027

artykuł nr 4

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popów na lata 2019 - 2022 z perspektywą do 2027 roku