artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 60.000 EURO - Termomodernizacja Budynku Gimnazjum Nr 1 w Zawadach - termin składania ofert 24.10.2006

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynku „starej” szkoły,

- wykonanie izolacji termicznej stropodachu budynku „starej” szkoły,

- wymiana stolarki okiennej w budynku „starej” szkoły,

- demontaż instalacji c.o., w tym grzejników oraz rur poziomych wraz z pionami i gałązkami w budynku szkoły,

- wykonanie nowej instalacji c.o. w budynku szkoły,

Kody CPV: 45454000-4, 45324000-4, 45321000-3, 45310000-3, 45442000-7, 45261210-9, 45331100-7, 45311100-1, 45211100-5.

Termin wykonania 31.07.2007

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 60.000 EURO -Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Domu Nauczyciela w Rębielicach Królewskich- termin składani ofert 14.11.2006

Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynku szkoły, wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynku domu nauczyciela, wykonanie izolacji termicznej stropu nad ostatnią kondygnacją budynku szkoły, wykonanie izolacji termicznej stropodachu domu nauczyciela, wymiana stolarki okiennej w domu nauczyciela, demontaż kotłowni węglowej, demontaż instalacji c.o., w tym grzejników oraz rur poziomych  wraz z pionami i gałązkami w budynku szkoły, wykonanie nowej instalacji c.o. w budynku szkoły,  wykonanie nowej kotłowni węglowej.

 

Kody CPV: 45454000-4,  45324000-4,  45321000-3,  45310000-3, 45442000-7,  45261210-9, 45331100-7, 45311100-1, 45311200-2, 45331110-0, 45430000-0, 45442100-8, 45211100-5.

W załączniku zapytania do SIWZ.

Informuję o przesunięciu terminu składania ofert na dzień 14.11.2006 r- informacja w załączniku

Zamieszczono uzupełnienie-09.11.2006

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 60.000 EURO - Park Marzeń i Rekreacji w Popowie

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji pn. "Park Marzeń i Rekreacji w Popowie"  

Kod CPV 45112723-9; 45233161-5; 45233253-7; 36535200-2

Termin składania ofert:

11 / 10/ 2006
artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 60.000 EURO - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Więckach - termin składania ofert 31.10.2006

 Przedmiot zamówienia  obejmuje: 1)  wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznychbudynku szkoły; 2) wykonanie izolacji termicznej stropodachu budynku szkoły; 3)demontaż kotłowni węglowej: 4)demontaż instalacji c.o., w tym grzejników oraz rur poziomych  wraz z pionami i gałązkami; 5)wykonanie nowej instalacji c.o.; 6) wykonanie nowej kotłowni węglowej.

 

 

Kody CPV: 45454000-4,  45324000-4,  45321000-3,  45310000-3, 45442000-7,  45261210-9, 45331100-7, 45311100-1, 45311200-2, 45331110-0, 45430000-0, 45442100-8.

 

Ogłoszenie należy przeglądać w przeglądarce „imaging”.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie dostępna na stronach internetowych od momentu publikacji ogłoszenia na stronach Urzędu Zamówień Publicznych.

Tremin reazlizacji 31.07.2007

W SIWZ został zamieszczony błędny numer telefonu osoby uprawnionej do kontaktu. Prawidłowy numer  to (034) 3177-067.

W załączniku zamieszczono obowiązujący  harmonogram prac - Załącznik Nr 6 do SIWZ.

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 60.000 EURO -Termomodernizacja budynków Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Popowie -przedłużenie terminu składani ofert 19.10.2006

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

- wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych wszystkich budynków szkolnych,

 

- wykonanie izolacji termicznej stropodachu budynku sali gimnastycznej z łącznikiem,

 

- wykonanie izolacji termicznej stropodachu budynku szkoły z łącznikiem,

 

- wykonanie izolacji termicznej stropodachu budynku stołówki i świetlicy,

 

- demontaż kotłowni węglowej,

 

- demontaż instalacji c.o., w tym grzejników oraz rur poziomych wraz z pionami i gałązkami

 

- wykonanie nowej instalacji c.o.,

 

- wykonanie nowej kotłowni węglowej.

 

Kody CPV: 45454000-4, 45324000-4, 45321000-3, 45310000-3, 45442000-7, 45261210-9, 45331100-7, 45311100-1, 45311200-2, 45331110-0, 45430000-0, 45442100-8.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie dostępna na stronach internetowych od momentu publikacji ogłoszenia na stronach Urzędu Zamówień Publicznych.

Termin składania ofert 17.10.2006 r godz. 9.00

Przedłużenie terminu składania ofert na dzień 19.10.2006

Wyjaśnienia do SIWZ w załączniku, proszę zwrócić uwagę na poprawiony harmonogram prac.