artykuł nr 1

przebudowa ulicy Turystycznej w msc Zawady - przetarg nieograniczony

artykuł nr 2

Przebudowa ogólnodostepnego parkingu dla samochodów osobowych w Popowie - przetarg nieograniczony

artykuł nr 3

Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w msc Zawady

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów

Zawady: Dowóz uczniów do szkół - Przetarg nieograniczony

Numer ogłoszenia: 191862 - 2008;

data zamieszczenia: 18.08.2008

artykuł nr 5

Zakup samochodu do OSP Rębielice Królewskie - przetarg nieograniczony

Treść ogłoszenia ( uzp)

dostępna pod adresem:

 

Ogłoszenie nr 153953-2008 z dnia 08.07.2008 r. -