artykuł nr 6

Budowa kanalizacji sanitarnej Popów Parcela Dębie - Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - Budowa kanalizacji sanitarnej Popów Parcela - Dębie

Kod CPV 45.23.13.00-8

Termin realizacji 30.04.2009

Treść ogłoszenia( w załączeniu)

Nr 152110-2008

http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/bzp/szukaj/pokaz?recordId=1376317

 

Załączniki:
Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty26 KB
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty23 KB
wezwanie do wykonawców91 KB
rozstrzygnięcie protestu str 2418 KB
rozstrzygnięcie protestu361 KB
Treść prostestu str 4360 KB
Treść prostestu str 3529 KB
Treść prostestu str 2559 KB
Treść prostestu str 1439 KB
zawiadomienie o wniesieniu protestu26 KB
str 3305 KB
str 2428 KB
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty str 1394 KB
Pytania i odpowiedzi49 KB
Modyfikacja Załącznika nr 422 KB
Modyfikacja SIWZ124 KB
Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji str4387 KB
Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji str3583 KB
Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji str2558 KB
Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji str1546 KB
SIWZ po korekcie błędu pisarskiego w III pkt 3124 KB
warunki przyłaczenia rys 2378 KB
warunki przyłaczenia rys 1377 KB
warunki przyłaczenia str 2536 KB
warunki przyłaczenia str 1443 KB
Przedmiar robót kanał PCV 250 mm38 KB
STWIOR cz elektryczna str 5272 KB
STWIOR cz elektryczna str 4465 KB
STWIOR cz elektryczna str 3413 KB
STWIOR cz elektryczna str 2444 KB
STWIOR cz elektryczna str 1522 KB
Załacznik nr 1351 KB
Załącznik nr 1220 KB
Załącznik nr 11559 KB
Załącznik nr 1026 KB
Załącznik nr 9137 KB
Załącznik nr 8 mapka453 KB
Załącznik nr 8 cz2408 KB
Załącznik nr 8 cz1450 KB
Załącznik nr 7257 KB
Załącznik nr 687 KB
Załącznik nr 523 KB
Załącznik nr 422 KB
Załącznik nr 322 KB
Załącznik nr 222 KB
Załącznik nr 125 KB
Treść ogłoszenia62 KB
artykuł nr 7

Budowa wodociągu w msc. Zawady w ulicy Turystycznej

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - Budowa sieci wodociągowej

 

Kod CPV 45.23.13.00-8

 

Termin realizacji cztery tygodnie od daty podpisania umowy

 

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie nr 39916-2008 z dnia 27.02.2008 r.