artykuł nr 1

Uchwała Nr 37/VI/2007

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 08.06.2007 r w sprawie: opinii przekształcenia ZOZ w Kłobucku poprzez likwidacje komórek organizacyjnych:diagnostyki medycznej ustyuowanych w jednostkach ZOZ:

1. Labolatorium Analiz Lekarskich przy Szpitalu Rejonowym w Kłobucku

2. Labolatorium Analiz Lekarskich przy Szpitalu Rejonowym w Krzepicach

3. Labolatorium Analiz Lekarskich w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pankach

Załączniki:
Treść uchwały21 KB