artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony - Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum na terenie gminy Popów

Przedmiotem zamówienia jest

 Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum na terenie gminy Popów.

Kod CPV: 60113100-4

 

Termin realizacji: rok szkolny 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11

Treść ogłoszenia: http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/bzp/pokaz?recordId=951272