artykuł nr 1

Termomodernizacja budynku OSP w Zborach wraz z montażem OZE