artykuł nr 26

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. gospodarki energetycznej i zarządzania kryzysowego z dnia 10 czerwca 2019 r

artykuł nr 27

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Popowie

artykuł nr 28

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Więckach.

artykuł nr 29

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds. Odczytu wodomierzy i fakturowania należności za wodę i ścieki w Urzędzie Gminy Popów z dnia 14 marca 2019 r.

artykuł nr 30

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. płac w Referacie Oświaty Kultury i Sportu gminy Popów z dnia 15 lutego 2019 r.