artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego branży drogowej dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa ulicy Piwnej, Krętej i Jasnej w miejscowości Zawady

artykuł nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie prowadzone pod nazwą: „Wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie posypywania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Popów w sezonie zimowym 2019/2020 r.”

artykuł nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie prowadzone pod nazwą: „Budowa placu zabaw przy Gminnym Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rębielicach Królewskich „

artykuł nr 4

ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie prowadzone pod nazwą: „Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Zawady”

artykuł nr 5

ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie prowadzone pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Dębiu”

Dostępne kategorie:
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015