artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na:"Dobudowa pawilonu wielofunkcyjnego do Gimnazjum w miejscowości Zawady"

obrazek
artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na:"WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ- BUDOWY SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ w miejscowości Marianów - Wąsosz Dolny"

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na:"WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ w miejscowościach Więcki, Smolarze Dąbrowa"

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na:"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rębielicach Królewskich"

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na:"Dobudowa pawilonu...

Uwaga !!! w dniu 27.03.2015r. została zmieniona SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uwaga !!! w dniu 01.04.2015r. zmienione zostało ogłoszenie oraz SIWZ w przedmiocie terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert to 17.04.2015r.