artykuł nr 1

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Więcki, ul. Słoneczna” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

artykuł nr 2

Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Popów

artykuł nr 3

Termomodernizacja budynku OSP w Zborach wraz z montażem OZE

artykuł nr 4

Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA 4x4 dla OSP Popów

artykuł nr 5

DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021