artykuł nr 1

Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Popów

artykuł nr 2

Termomodernizacja budynku OSP w Zborach wraz z montażem OZE

artykuł nr 3

Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA 4x4 dla OSP Popów

artykuł nr 4

DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

artykuł nr 5

Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA 4x4 dla OSP Popów