artykuł nr 1

Roboty budowlane: "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś, gmina Popów"

artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Popów

artykuł nr 3

Roboty budowlane: "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś, gmina Popów"

artykuł nr 4

Roboty budowlane: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębielice Królewskie, gm. Popów"

Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze oferty.408 KB
Protokół z otwarcia ofert34 KB
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia456 KB
Formularz ofertowy po zmianach19 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia34 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia34 KB
Odpowiedź na pytanie591 KB
Projekt techniczny - rys.27182 KB
Projekt techniczny - rys.26202 KB
Projekt techniczny - rys.25268 KB
Projekt techniczny - rys.24474 KB
Projekt techniczny - rys.23390 KB
Projekt techniczny - rys.22497 KB
Projekt techniczny - rys.21382 KB
Projekt techniczny - rys.20158 KB
Projekt techniczny - rys.19236 KB
Projekt techniczny - rys.18172 KB
Projekt techniczny - rys.17170 KB
Projekt techniczny - rys.16171 KB
Projekt techniczny - rys.15434 KB
Projekt techniczny - rys.14313 KB
Projekt techniczny - rys.13316 KB
Projekt techniczny - rys.12332 KB
Projekt techniczny - rys.11205 KB
Projekt techniczny - rys.10282 KB
Projekt techniczny - rys.9748 KB
Projekt techniczny - rys.8465 KB
Projekt techniczny - rys.7698 KB
Projekt techniczny - rys.6321 KB
Projekt techniczny - rys.5767 KB
Projekt techniczny - rys.4474 KB
Projekt techniczny - rys.3688 KB
Projekt techniczny - rys.2439 KB
Projekt techniczny - rys.1b532 KB
Projekt techniczny - rys.1a534 KB
Projekt techniczny - str.45-81MB
Projekt techniczny - str.1-44MB
Spis załączników do projektu budowlanego17 MB
Projekt zagospodarowania terenu - rys.4172 KB
Projekt zagospodarowania terenu - rys.3170 KB
Projekt zagospodarowania terenu - rys.2171 KB
Projekt zagospodarowania terenu - rys.1b532 KB
Projekt zagospodarowania terenu - rys. 1a534 KB
Projekt zagospodarowania terenu642 KB
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót448 KB
Opinia geotechniczna dla projektowanej kanalizacji sanitarnejMB
Oświadczenia właścicieli działekMB
Pozwolenie na budowę191 KB
Przedmiar Rębielice Królewskie443 KB
Załącznik nr 8 do SWZ17 KB
Załącznik nr 7 do SWZ430 KB
Załącznik nr 6 do SWZ21 KB
Załącznik nr 5 do SWZ14 KB
Załącznik nr 4 do SWZ16 KB
Załącznik nr 3 do SWZ15 KB
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie art. 12515 KB
Załącznik nr 1 do SWZ - Oferta18 KB
Specyfikacja Warunków Zamówienia631 KB
Ogłoszenie o zamówieniu129 KB
artykuł nr 5

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Popów