artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na: "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego z montażem małej architektury wraz z budową drogi gminnej ul. Spokojnej"

 

03.01.2014r. Uwaga w błąd  przedmiarze
Poz 12 przedmiaru elektrycznego  jest wpisana pomyłkowo i nie podlega wycenie
Wycinka drzew zawarta w przedmiarze zostanie wykonana przez zamawiającego
03.01.2014r. Został zmieniony Załącznik nr 5 WZÓR UMOWY

o   PRZEDMIAR ROBÓT

o   Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

o   Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIA O SPELNIENIU WARUNKOW UDZIALU W POSTĘPOWANIU

o   Załącznik nr 4 HARMONOGRAM

o   I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-1 ORIENTACJA - LOKALIZACJA INWESTYCJI

o   I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-2 INWENTARYZACJA TERENU I ZIELENI

o   I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-3 INWENTARYZACJA TERENU - PRZEKROJE

o   I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-4 INWENTARYZACJA TERENU I ZIELENI - WYTYCZNE

o   I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-8 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - FRAGMENT B

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 1-1 ORIENTACJA - LOKALIZACJA INWESTYCJI

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PROJEKT NAWIERZCHNI

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PROJEKT NAWIERZCHNI - FRAGMENT A

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3 A WYBRANIE ZIEMI POD NAWIERZCHNIE - KORYTOWANIE

o   II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3a Przekrój A-A

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3b Przekrój B-B

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3c d Przekrój C-C i D-D

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3e f Przekrój E-E i F-F

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3g h Przekrój G-G i H-H

o   II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3i j Przekrój I-I i J-J

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3k l Prekrój K-K i L-L

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3m Przekrój M-M

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - 2-4 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PROJEKT NAWIERZCHNI - FRAGMENT C

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 1-1 ORIENTACJA - LOKALIZACJA INWESTYCJI 2-D1 RZUT- Detal - plac z osłoną toalet

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-D2 RZUT- Detal D-2- fragment ścieżki z kamieni polnych

o   II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-D3 RZUT- Detal D-3- rampa z pomostem pływakowym

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-D3 RZUT- Detal D-3- rampa z pomostem pływakowym

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-D5 RZUT- Detal D-5- połączenie drogi dojazdowej i ścieżki pieszej

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-D6 RZUT- Detal D-6- fragment drogi z urządzeniami do ćwiczeń

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-D7 RZUT- Detal D-7- plac przy pomoście

o   II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-D7 RZUT- Detal D-7- plac przy pomoście

o   III PROJEKT- BRANŻA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA 3 RZUT- Zagospodarowanie terenu

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D1-1 DETAL D1- Osłona toalet przenośnych- rzut fundamentów

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D1-2 DETAL D1- Ołona toalet przenośnych- rzut

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D1-3 DETAL D1- Osłona toalet przenośnych- przekrój A-A

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D1-4 DETAL D1 - Osłona toalet przenośnych - przekrój B-B i C-C

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D1-5 DETAL- D1- Osłona toalet przenośnych - przekrój D-D

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D1-6 DETAL D1- Osłona toalet przenośnych- projekt siedziska

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D3 DETAL D3- Pomost pływający systemowy- rzut- karta katalogowa

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D3a Pomost pływający systemowy- kotwienie za pomocą pali- karta katalogowa

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D4 Rzut- Detal D4- pomost i ścianka szczelna

o   Załącznik

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D4-2 DETAL D4- RZUT POMOSTU I KONSTRUKCJI POMOSTU

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D4-3 DETAL D4- RZUT FUNDAMENTÓW I PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D4-4 DETAL D4- FUNDAMENTY POMOSTU

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-Ł,B,C Przekrój B-B, C-C- przez ławkę murowaną

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-Ł1 Projekt ławki murowanej- dł350- rzut i elewacje

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-Ł2A Przekrój A'-A'- przez ławkę murowaną dł 250

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-ŁM Siedzisko drewniane modułowe- 1 i 2

o   3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-MA Mała architektura

o   OPIS PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO

o   SPECYFIKACJE PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZO ROWEROWEGO

o   Załącznik

o   CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OBLICZENIA SPOKOJNA

o   CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY OŚWIETLENIE ULICY SPOKOJNEJ

o   CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIE DROGOWE ZAWADY GMINA POPÓW - PRZEDMIAR ROBÓT

o   CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIE ULICY SPOK0JNEJ NR 1

o   CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIE ULICY SPOKOJNEJ NR 2

o   CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIE ULICY SPOKOJNEJ SPECYFIKACJA TECHNICZ

o   KONSTRUKCJA

o   ODWODNIENIE PROFILE

o   OPIS TECHNICZNY

o   ORGANIZACJA RUCHU - SYTUACJA

o   PŁYTA POKRYWOWA

o   PROFIL DROGI

o   PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

o   SPECYFIKACJA OIWRB

o   STUDNIA CHLONNA

o   STUDZIENKA KANALIZACYJNA

o   STUDZIENKA SCIEKOWA

o   I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-9 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - FRAGMENT C

o   I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-7 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - FRAGMENT A

o   1-8 K PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - FRAGMENT B

o   Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY z 11.12.2013r.

o   IV PROJEKT ZIELENI 4-1 RZUT- projekt nasadzeń - FRAGMENT B

o   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

o   1-5 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

o   1-8 K  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - FRAGMENT B- KOLOR

o   1-7 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - FRAGMENT A

o   1-6 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - KOLOR

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na: "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego z montażem małej architektury wraz z budową drogi gminnej ul. Spokojnej"

16.12.2013r. Została zmieniona SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
16.12.2013r. Została opublikowana SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
16.12.2013r. Pytania i odpowiedzi

12.12.2013r.Została zmieniona SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

11.12.2013r.Został zmieniony Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY

11.12.2013r. Zostały opublikowane uszkodzone załączniki z dokumentacja

Odnośniki do dokumentacji:
1-8 K  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - FRAGMENT B- KOLOR
1-7 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - FRAGMENT A
1-6 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - KOLOR
1-5 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

obrazek
Załączniki:
Pytania i odpowiedzi 16.12.2013r.363 KB
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHMB
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA po zmianach z dnia 16.12.2013r.MB
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA po zmianach z dnia 12.12.2013r.MB
IV PROJEKT ZIELENI 4-1 RZUT- projekt nasadzeń - FRAGMENT B856 KB
Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY z 11.12.2013r.289 KB
1-8 K PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - FRAGMENT BMB
I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-7 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - FRAGMENT A10 MB
I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-9 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - FRAGMENT C906 KB
STUDZIENKA SCIEKOWA337 KB
STUDZIENKA KANALIZACYJNA403 KB
STUDNIA CHLONNA151 KB
SPECYFIKACJA OIWRBMB
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA429 KB
PROFIL DROGI180 KB
PŁYTA POKRYWOWA381 KB
ORGANIZACJA RUCHU - SYTUACJA331 KB
OPIS TECHNICZNY103 KB
ODWODNIENIE PROFILE549 KB
KONSTRUKCJA387 KB
CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIE ULICY SPOKOJNEJ SPECYFIKACJA TECHNICZ133 KB
CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIE ULICY SPOKOJNEJ NR 274 KB
CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIE ULICY SPOK0JNEJ NR 1MB
CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIE DROGOWE ZAWADY GMINA POPÓW - PRZEDMIAR ROBÓT99 KB
CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY OŚWIETLENIE ULICY SPOKOJNEJ144 KB
CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OBLICZENIA SPOKOJNA144 KB
Załącznik61 KB
SPECYFIKACJE PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZO ROWEROWEGO914 KB
OPIS PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO533 KB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-MA Mała architektura171 KB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-ŁM Siedzisko drewniane modułowe- 1 i 2149 KB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-Ł2A Przekrój A'-A'- przez ławkę murowaną dł 250271 KB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-Ł1 Projekt ławki murowanej- dł350- rzut i elewacje121 KB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-Ł,B,C Przekrój B-B, C-C- przez ławkę murowaną267 KB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D4-4 DETAL D4- FUNDAMENTY POMOSTU347 KB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D4-3 DETAL D4- RZUT FUNDAMENTÓW I PRZEKRÓJ PODŁUŻNY420 KB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D4-2 DETAL D4- RZUT POMOSTU I KONSTRUKCJI POMOSTU354 KB
Załącznik268 KB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D4 Rzut- Detal D4- pomost i ścianka szczelna300 KB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D3a Pomost pływający systemowy- kotwienie za pomocą pali- karta katalogowaMB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D3 DETAL D3- Pomost pływający systemowy- rzut- karta katalogowa149 KB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D1-6 DETAL D1- Osłona toalet przenośnych- projekt siedziska284 KB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D1-5 DETAL- D1- Osłona toalet przenośnych - przekrój D-D255 KB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D1-4 DETAL D1 - Osłona toalet przenośnych - przekrój B-B i C-C301 KB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D1-3 DETAL D1- Osłona toalet przenośnych- przekrój A-A312 KB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D1-2 DETAL D1- Ołona toalet przenośnych- rzut295 KB
3 RZUT- Zagospodarowanie terenu 3-D1-1 DETAL D1- Osłona toalet przenośnych- rzut fundamentów215 KB
III PROJEKT- BRANŻA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA 3 RZUT- Zagospodarowanie terenu13 MB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-D7 RZUT- Detal D-7- plac przy pomoście242 KB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-D7 RZUT- Detal D-7- plac przy pomoście656 KB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-D6 RZUT- Detal D-6- fragment drogi z urządzeniami do ćwiczeń707 KB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-D5 RZUT- Detal D-5- połączenie drogi dojazdowej i ścieżki pieszej363 KB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-D3 RZUT- Detal D-3- rampa z pomostem pływakowym447 KB
II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-D3 RZUT- Detal D-3- rampa z pomostem pływakowym312 KB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-D2 RZUT- Detal D-2- fragment ścieżki z kamieni polnych444 KB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 1-1 ORIENTACJA - LOKALIZACJA INWESTYCJI 2-D1 RZUT- Detal - plac z osłoną toalet574 KB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - 2-4 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PROJEKT NAWIERZCHNI - FRAGMENT C209 KB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3m Przekrój M-M195 KB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3k l Prekrój K-K i L-L341 KB
II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3i j Przekrój I-I i J-J355 KB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3g h Przekrój G-G i H-H221 KB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3e f Przekrój E-E i F-F269 KB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3c d Przekrój C-C i D-D662 KB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3b Przekrój B-B484 KB
II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3a Przekrój A-A439 KB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-3 A WYBRANIE ZIEMI POD NAWIERZCHNIE - KORYTOWANIE1,007 KB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PROJEKT NAWIERZCHNI - FRAGMENT AMB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 2-1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PROJEKT NAWIERZCHNIMB
II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PROJEKT NAWIERZCHNI 1-1 ORIENTACJA - LOKALIZACJA INWESTYCJI303 KB
I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-8 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - FRAGMENT B67 KB
I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-4 INWENTARYZACJA TERENU I ZIELENI - WYTYCZNE664 KB
I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-3 INWENTARYZACJA TERENU - PRZEKROJE394 KB
I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-2 INWENTARYZACJA TERENU I ZIELENIMB
I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-1 ORIENTACJA - LOKALIZACJA INWESTYCJI303 KB
Załącznik nr 5 WZÓR UMOWY30 KB
Załącznik nr 4 HARMONOGRAM14 KB
Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIA O SPELNIENIU WARUNKOW UDZIALU W POSTĘPOWANIU12 KB
Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA14 KB
PRZEDMIAR ROBÓTMB
Treść ogłoszenia90 KB
artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na: "Dowóz uczniów do...

Uwaga, informujemy, iż wszystkie nazwy własne użyte w przedmiarze, projekcie lub siwz zostały zamieszczone tylko i wyłącznie dla lepszego opisania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość użycia innych materiałów, które będą tożsame pod względem jakościowym i funkcjonalnym
artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na: "REMONT I ARANŻACJE...

W dniu 27.08.2013 uzupełniono projekt o część sanitarną oraz elektryczn.
artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na: "REMONT I ARANŻACJE...

Uwaga !!! Zmiana SIWS dnia 06.08.2013r.